De Keramiste

Marja Schaefers was op jonge leeftijd al geïnteresseerd in het werken met klei. Het kwam echter nooit tot een nadere kennismaking. Andere passies gingen voor: schilderen, mozaïek, steenhouwen; allemaal interessant, maar op de één of andere manier niet genoeg.

Tien jaar geleden heeft Marja Schaefers zich verdiept in het werken met klei en later porselein. Eerst in groepsverband en later alleen, ontwikkelde zij zich verder in het maken van kunst. Haar keramiek valt niet onder één noemer te brengen. Marja creëert zowel abstract werk, sculpturen, beelden en gebruiksvoorwerpen.

Marja maakt kunst vanuit haar hart. Vanuit een brede belangstelling in maatschappelijke ontwikkelingen en de behoefte om zich daarin te uiten, maakt ze kunst die raakt.

Er is echter ook de drang naar het ontsnappen aan de dagelijkse werkelijkheid. Dit uit zich in kunst die iets representeert dat in deze wereld niet voorkomt.